loading

Flokulantlar

Flokulantlar

FLOKULANTLAR

  •  A-Polyelc – Anyonik Polielektrolit
  • C-Polyelc Katyonik Polielektrolit